Het  Huis van Eemnes is klaar!

Eindelijk, na twee jaar bouwen is het Huis van Eemnes open. Bedoeld als gezellig middelpunt voor tal van activiteiten in ons dorp. Ondanks covid-19 wordt er gebiljart, boeken worden geleend en de horeca is gewoon open. De VVD fractie vergadert er nu ook.

Er was een hoop te doen om de bouw van dit project. In de vorige raadsperiode zijn op initiatief van de VVD de definitieve besluiten genomen om het Huis van Eemnes te bouwen. Het is een plan met een gezonde financiële paragraaf. De opbrengsten van de herontwikkeling van de Hilt zijn nodig voor het sluitend houden van de exploitatie.

In de commissie van 7 september jl., zijn drie insprekers gekomen om hun visie te geven op het maaibeleid dat door de gemeente is opgesteld. 

Jantien de Loor van Eemland 300, Kees Eek van de Akoe en Nelleke Bari van IVN kwamen hun kennis van de flora en fauna met ons delen, om college en raad te overtuigen dat de huidige maaimaatregelen niet voldoen.

Na enthousiaste verhalen over het groeien en bloeien van de bermen, bleken de commissieleden zich in hun verhalen te kunnen vinden. Hun voorstel om 2-3 keer te maaien per jaar, zodat schadelijke kruiden zoals distels en zuring niet tot bloei kunnen komen en daarmee zich verder kunnen verspreiden, het maaisel op te ruimen zodat de zaden niet alsnog in de grond kunnen zakken, vond bijval van de commissie.

Dinsdagavond 19 mei 2020 heeft het college een voorstel gepresenteerd dat niet echt tevredenheid kan opwekken van de VVD Eemnes. Er wordt aan de raad toestemming gevraagd om meer dan een miljoen uit te geven om op het Eiland van Eemnes een geluidsreductie van 5 decibel te realiseren, en om aan de oostkant de 6 jaar geleden blijkbaar gebrekkig aangelegde wal te repareren. De VVD Eemnes wil antwoorden op de vragen :" is op die oostwal toendertijd geen garantie gegeven?" En op de tweede vraag:"eisen wij voor de aanleg west en de reparatie oost garanties, en zo ja, voor hoelang?"

De regionale energie strategie vloeit voort uit de nationale opgave om 49% CO2 uitstoot te reduceren in 2030 t.o.v. 1990 en 35TWh hernieuwbare energie opwek te realiseren als ook een overzicht te geven van de omgang met duurzame warmtebronnen voor de gehele bebouwde omgeving. Een opgave waaraan VVD Eemnes constructief wil meewerken, aan haalbare en betaalbare middelen om de doelstelling te realiseren.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl